Pałac w Mysłakowicach

Pałac w MysłakowicachPałac w Mysłakowicach wybudowano w połowie XVIII stulecia, pierwsza przebudowa nastąpiła już na początku następnego wieku. W 1831 roku właścicielem pałacu został ówczesny król pruski Fryderyk Wilhelm III i przekształcił go w swoją rezydencję. Dziesięć lat później właścicielem pałacu stał się następca tronu Fryderyk Wilhelm IV. Nowy właściciel zlecił gruntowną przebudowę obiektu w stylu neogotyckim. Wtedy to pałac powiększono: dobudowano wieżę, wielką jadalnię w osobnym skrzydle, przebudowano dachy i elewacje oraz zmieniono układ pomieszczeń. Pałac wybudowany jest na planie zbliżonym do prostokąta. Bryła pałacu urozmaicona ryzalitami, wykuszami. Obiekt jest przykryty płaskimi dachami. Niestety budynek nie zachował dawnego charakteru wnętrz.

Obecnie Pałac w Mysłakowicach jest własnością Gminy Mysłakowice i pełni funkcję szkoły podstawowej, można go podziwiać jedynie z zewnątrz. Przy pałacu znajduje się 13-hektarowy park z cennym drzewostanem oraz stawem. Zachowały się jeszcze zabudowania folwarczne – dwa spichlerze i dawny browar, oprócz tego w parku można podziwiać dawne opactwo będące grobowcem jednego z właścicieli dworu, skałkę ze sztuczną grotą, sztuczne ruiny zamku oraz Dom Ogrodnika i Świątynię Ateny.

Pogoda
MYSŁAKOWICE Pogoda
Noclegi w Karpaczu

noclegi w Karpaczu